Pravila

І. Opći uvjeti

1. Ovi Uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu i "Pravila") uređuju odnos između strana u kupoprodajnom ugovoru, gdje s jedne strane Ksisters s. r. o., (voditelj internetske trgovine na web adresi www.Ksisters.hr) registrirano na adresi: Bajkalská 45G, 821 05, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53143230, VAT: SK2121288686, upisano u trgovački registar Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak: s.r.o., broj predmeta: 146321/B (u daljnjem tekstu i "Ksisters" ili "Prodavatelj"), a s druge strane - Kupac.

2. Kupac je fizička osoba koja je s Prodavateljem sklopila Ugovor o kupoprodaji i kupila robu od Prodavatelja putem internet trgovine na web stranici https://ksisters.hr i koja ima pravo potraživati odgovornost za nedostatke robe (u daljnjem tekstu 'Kupac').

3. Ova Pravila i ugovor o kupoprodaji sklapaju se na hrvatskom jeziku.

II. Sigurnost i sigurnost informacija

1. Prilikom kupnje Kupac daje sljedeće podatke:
- ime i prezime/naziv tvrtke;
- prebivalište/sjedište;
- Adresa e-pošte;
- Broj telefona;
- ako je kupac poduzetnik i ima identifikator, PDV broj, u tom slučaju daje i te podatke;

Navedeni podaci nužni su za identifikaciju kupca i daljnju komunikaciju u svrhu isporuke robe.

2. Uvjeti obrade osobnih podataka i specifikacija konkretnih osobnih podataka, s kojima je Kupac suglasan, sadržani su u dokumentu «Sigurnost i zaštita osobnih podataka»

3. U postupku razmatranja prigovora od kupaca se traže sljedeći podaci: ime, prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa. Svi osobni podaci dobiveni na ovaj način obrađuju se isključivo u svrhe potrebne za rješavanje prigovora. Kupac ima pravo na izmjene svojih osobnih podataka, uključujući pravo tražiti objašnjenje i/ili brisanje pogrešno unesenih podataka, kao i druga prava predviđena zakonom.

4. Kupnja i plaćanje putem online trgovine je sigurna. Sve transakcije izvršene u Ksistersu zaštićene su protokolom Secure Sockets Layer (SSL). Radi vaše sigurnosti, sva plaćanja izvršena platnom karticom obrađuju se u stvarnom vremenu uz trenutnu provjeru banke pojedinosti.

Svi podaci koje nam dostavite su šifrirani korištenjem SSL tehnologije enkripcije podataka. Ovaj napredni proces šifriranja podataka osigurava da osobni podaci ne mogu biti presretnuti u prijenosu s vašeg računala na naše računalo ili s našeg računala na banku. Osobni podaci prenose se u šifriranom obliku s Vašeg računala na autorizacijski poslužitelj banke i ne pohranjuju se na poslužitelju davatelja. Kako biste provjerili je li vaš preglednik u sigurnom načinu rada tijekom naplate, potražite ikonu lokota na početku adresne trake preglednika.

III. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

1. Ugovor se sklapa elektroničkim putem, na daljinu (e-mailom), odnosno na temelju elektroničke narudžbe Kupca (slanjem narudžbe Kupac šalje ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora), koju potvrđuje Prodavatelj (prihvat ponude ).

2. Kupoprodajni ugovor nastaje slanjem narudžbe Kupcu i prihvaćanjem narudžbe od strane prodavatelja. Ovu suglasnost prodavatelj će odmah potvrditi kupcu Informativnim pismom na e-mail adresu navedenu u narudžbi. U informativnom pismu Kupac može pronaći poveznicu na aktualnu verziju Pravila.

3. Kupoprodajnim ugovorom Prodavatelj se obvezuje robu koja je predmet ugovora predati Kupcu, a Kupac se obvezuje robu primiti i Prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva artikla do pune isplate cijene artikla. Prodavatelj mora poslati robu navedenom prijevozniku radi isporuke robe krajnjem Kupcu. Prodavatelj će kupcu predati predmet kupnje u dogovorenoj količini, kvaliteti i dizajnu. Ukoliko nije ugovoreno kako roba treba biti pakirana, Prodavatelj će robu pakirati redoslijedom koji je potreban za očuvanje i zaštitu robe. Isto tako, prodavatelj će pakirati robu za transport.

IV. Cijena i uvjeti plaćanja

1. Kupac će dobiti robu po cijeni koja je važeća u trenutku narudžbe. Kupac ima priliku prije narudžbe upoznati se s ukupnom cijenom, uključujući PDV i sve druge naknade.

2. Prodavatelj prihvaća uvjete plaćanja dostupne ovdje.

3. Roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja do pune isplate. Rizik od oštećenja proizvoda prelazi nakon dostave proizvoda Kupcu. Prilikom slanja robe pouzećem podatke o uvjetima plaćanja nije moguće mijenjati.

V. Uvjeti isporuke

1. Uvjeti isporuke robe u dogovorenim rokovima su:
- Provjera narudžbe;
- Dostupnost naručene robe u količini prema elektronskoj narudžbi;
- Dostava i plaćanje prema podacima na ksisters.hr.

2. Termin dostave proizvoda koje je ponudio Prodavatelj u većini slučajeva iznosi pet radnih dana od trenutka potvrde narudžbe, maksimalni rok dostave je dvanaest radnih dana. Narudžba se obično šalje prijevozniku unutar jednog radnog dana nakon potvrde narudžbe.Rok dostave može biti produžen, uključujući i slučajeve nedostatnih informacija za slanje narudžbe.

3. Mogući načini dostave robe na području Hrvatske:
- Dostava robe na adresu uz uvjete plaćanja nakon uplate. Robu šalje prijevoznik. Prijevoznik dostavlja pošiljke radnim danima, obično u roku od 48 sati od trenutka otpreme robe. Navedeni rokovi dostave su isključivo informativni i temelje se na očekivanim rokovima dostave prijevoznika.
- Dostava robe na adresu ili u poslovnicu prijevoznika bez naknadnog plaćanja. Roba se isporučuje pod istim uvjetima kao i isporuka uz plaćanje nakon plaćanja, samo u tom slučaju kupac s prodavateljem dogovara individualni način plaćanja. Kupac je dužan preuzeti robu od treće osobe (transportni partner prodavatelja).

4. Prodavateljeva obveza isporuke naručene robe izvršava se prijevozom i predajom robe prijevozniku (prijevoznoj službi) radi daljnje pratnje do odredišta. Odgovornost za slučajni gubitak, oštećenje ili uništenje robe prelazi na kupca u trenutku prihvaćanja robe ili u trenutku kada je kupac imao obvezu prihvatiti robu, ali to nije učinio kršeći uvjete prodajni ugovor.

5. Prodavatelj može naplatiti naknadu za dostavu robe. Detaljne informacije o trošku i uvjetima dostave možete pronaći u kartici Dostava". Osim toga, navedeni su podaci o cijeni, datumu i trošku dostave tijekom postupka narudžbe, a potvrđuje ga i Ksisters u elektroničkim pismima poslanim Kupcu.Zajedno s robom kupcu se dostavlja porezni dokument (račun). Sve cijene su sa PDV-om.

VI. Raskid ugovora

1. Kupac ima pravo odustati od ugovora bez razloga u roku od 14 kalendarskih dana od trenutka primitka robe ili od trenutka sklapanja ugovora o pružanju usluga. No, Ksisters daje mogućnost Kupcima da odustati od ugovora u roku od 90 dana od trenutka primitka narudžbe, a o odbijanju je potrebno u gore navedenom roku prodavatelju poslati pismo na e-mail adresu [email protected]. Obrazac odbijanja za ostvarivanje prava potrošača na odbijanje ugovora o kupnji možete preuzeti ovdje.

Pošaljite proizvod koji želite vratiti na: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca. Potrošač, ukoliko želi ostvariti pravo na odustanak od ugovora, mora na kontakt adresu prodavatelja poslati narudžbu za povrat, zajedno sa svim uzorcima, dokumentacijom, primjerice, originalnim računom, uputama i drugim dokumentima za robu koju je kupio. dostaviti mu zajedno s robom, ali najkasnije u roku od 14 dana od dana obavijesti o odustajanju od ugovora.

Troškove povrata robe snosi Potrošač. U slučaju odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke robe, potrošač također ima pravo na povrat troškova dostave u iznosu jednakom najjeftinijoj mogućnosti dostave. U slučaju kasnijeg odbijanja, potrošač će dobiti samo povrat cijene proizvoda.

Navedeni iznosi će biti vraćeni Kupcu-Potrošaču odmah, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka povrata. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, povrat će se izvršiti na isti način na koji je kupac izvršio uplatu.

2. Potrošač ne može odustati od Ugovora ako:

- prodaja robe proizvedene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe po narudžbi ili robe namijenjene samo jednom potrošaču;
- prodaja lako kvarljive robe;
- ako je proizvodu istekao rok valjanosti u razdoblju dok je proizvod bio kod potrošača;
- prodaja robe u zaštitnoj ambalaži koja se ne može vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža oštećena nakon isporuke;
- prodaja robe koja se po svojoj prirodi nakon isporuke može neraskidivo pomiješati s drugom robom.

VII. Odgovornost za nedostatke proizvoda i jamstvo

1. Uvjeti jamstva za robu uređeni su ovim Pravilnikom i važećim zakonima Hrvatske.

2. Ksisters odgovara za nedostatke koji nastanu nakon predaje robe od strane kupca u jamstvenom roku (jamstvo). Jamstveni rok za svu robu ponuđenu u Internet trgovini Ksisters je 24 mjeseca, osim ako na robi nije naznačen kraći rok. Jamstveni rok počinje teći od trenutka kada Kupac primi robu.

VIII. Pritužba

1. Ako dođe do nedostatka prilikom isporuke, Ksisters će nadoknaditi kupcu u obliku kupona (razuman popust za sljedeću narudžbu).

Otklanjanje kvara kupac može zahtijevati i kao zamjenu proizvoda. Ako je otklanjanje nedostatka nemoguće ili neisplativo za Ksisters, Kupac ima pravo zahtijevati popust na kupoprodajnu cijenu, au slučaju bitnog nedostatka odustati od kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja koje je pravo izabrao prilikom prijave nedostatka.

2. Proizvod se smatra neispravnim, osobito ako nema uobičajena ili prezentirana svojstva, ili ne odgovara svojoj namjeni, ili ne udovoljava zakonskim uvjetima, ili nije isporučen u dogovorenoj količini. Preosjetljivost ili alergijska reakcija na isporučeni proizvod nije razlog za prepoznavanje neispravnosti proizvoda. Isto tako, nedostaci u darovima ili besplatnoj robi koji nisu obuhvaćeni narudžbom nisu nedostaci proizvoda. Fotografije proizvoda u našoj web trgovini služe samo za ilustraciju i nisu obvezan opis svojstava proizvoda (npr. pakiranje se može razlikovati zbog promjena koje je izvršio proizvođač).

3. Pritužbe se šalju na [email protected] uz dostupan obrazac za pritužbu ovdje. Prilikom ispunjavanja obrasca ne zaboravite opisati o kakvom se kvaru radi te dodati fotografije neispravnog proizvoda (ako je moguće). Proizvod za koji je reklamacija, nakon njezine potvrde, potrebno je poslati s ispunjenim obrascem na adresu: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca.

4. Ksisters će obavijestiti Kupca e-mailom ili SMS porukom o razmatranju prigovora, posebice o zaprimanju prigovora i njegovom razmatranju da li je isti pozitivan ili negativan. Ksisters kupca može kontaktirati i telefonom.

5. Prigovor će biti odmah razmotren. Razmatranje reklamacije, uključujući i otklanjanje kvara, obično ne traje duže od 15 dana. U suprotnom, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. Kupac mora pomoći Ksisters da ispoštuju rok.

6. U slučaju da je reklamacija pozitivna, Ksisters snosi troškove povrata robe.

7. Naknada za povredu obveze iz ugovornog odnosa isplaćuje se prema zakonskim uvjetima. Isto vrijedi i za zahtjeve za naknadu štete temeljene na Zakonu o odgovornosti za proizvode. Moraju se poštovati sve upute na pakiranju i umetcima. Ne preuzima se odgovornost za bilo kakvu primjenu i/ili rukovanje koje odstupa od ovoga.

IX. Program vjernosti - Ksisters club

1. Kupnjom proizvoda u internetskoj trgovini Ksisters postajete član Programa vjernosti kluba Ksisters (u daljnjem tekstu Program vjernosti ili klub Ksisters).

2. U sklopu Programa vjernosti Član dobiva Povrat novca na svoj račun vjernosti za kupnju kozmetike u internet trgovini Ksisters. Iznos Povrata novca prikupljen za lojalnost odgovara kupovnoj cijeni u eurima.

3. Što više proizvoda član Programa vjernosti kupi, to više pogodnosti dobiva. Razine lojalnosti i pogodnosti koje dobiva Član navedene su u nastavku:
Nova
Prijateljica
Sister

Detaljne informacije možeš pronaći u odjelu: "My Ksisters Club".

4. Akumulirani povrat novca ne može se prodati ili donirati. Povrat novca nije moguće zamijeniti za gotovinu. S akumuliranim povratom novca, član Programa vjernosti može platiti samo do 50% dobre vrijednosti.

5. Razdoblje povlačenja Povrata novca je 1 godina pri svakoj kupnji. Kupac može provjeriti Povrat novca koji mu je dostupan na web stranici, za to se mora autorizirati na web stranici. Također može provjeriti te podatke u košarici prilikom narudžbe.

6. Ksisters nije odgovoran za moguće nezakonito korištenje Povrata novca od strane treće strane, osim ako je Član Programa vjernosti na vrijeme obavijestio o gubitku pristupa svom računu.

7. Ksisters zadržava pravo prekinuti ili prekinuti Program vjernosti u bilo kojem trenutku. Također, Ksisters zadržava pravo promjene sustava prikupljanja Povrata novca.

8. U slučaju prestanka ili prekida Programa vjernosti, Ksisters se obvezuje o tome obavijestiti Članove Programa vjernosti na web stranici Ksisters. U tom slučaju neiskorišteni Povrat novca bit će poništen.

9. Članstvo u klubu Ksisters i povezane usluge su besplatne.

10. Član Programa vjernosti može biti isključen iz kluba Ksisters u bilo kojem trenutku svojom voljom. U tom slučaju kupac šalje zahtjev za otkazivanje na e-mail adresu: [email protected]

X. Program preporuke

1. Pravo sudjelovanja.

Program preporuke dostupan je samo korisnicima Ksistersa koji imaju najmanje osamnaest godina (18) godina u trenutku sudjelovanja.
Vaše sudjelovanje u Referralnom programu i korištenje vaše referentne veze ili promotivnog koda predstavlja vaš puni i bezuvjetni pristanak na uvjete navedene u ovom Ugovoru i na odluke i tumačenja Ksistersa, koja su konačna i obvezujuća za sva pitanja u vezi s ovim Programom.

Novi kupac u okviru Programa preporuka (u daljnjem tekstu "Preporuke") je kombinacija jedinstvenog telefonskog broja i e-maila (onih koji nisu korišteni prilikom slanja narudžbi na web stranici Ksisters bilo koje domenske zone).

Ako ste novi kupac, imate priliku ostvariti popust prilikom prve narudžbe, iznos popusta određuje Ksisters prema vlastitom nahođenju.
Da biste to učinili, morate koristiti vezu preporuke ili promotivni kod preporuke koji vam je dao prijatelj.
Da bi se promotivni kod primijenio, morate biti registrirani ili autorizirani na stranici i istovremeno ne smije biti uspješan kupnje na vašem računu.

2. Opće informacije o Programu preporuke.

U skladu s navedenim zahtjevima prihvatljivosti, možete sudjelovati u Programu preporuka nakon kupnje proizvoda ponuđenih na Stranici.
48 sati nakon primitka vaše prve narudžbe, bit ćete automatski registrirani u Referral Programu, a kao član moći ćete primiti povrat novca na svoj ksisters club račun u iznos od 5 eura u budućnosti (u daljnjem tekstu "Povrat novca").

Ako želite odbiti sudjelovanje u Referral Programu, kontaktirajte nas putem e-maila: [email protected]

Kao što je gore navedeno, 48 sati nakon primitka vaše prve narudžbe na vašem računu, posebna veza ili promotivni kod (u daljnjem tekstu ""Veza preporuke") bit će generiran i bit će dostupan u vašem /my-ksisters-club osobni račun.

Možete podijeliti svoju vezu za preporuku s potencijalnim novim kupcima.

Za narudžbe koje su izvršili Preporučeni korisnici koji odu na web stranicu Ksisters koristeći Vašu Preporučenu vezu ili koriste Vaš promotivni kod prilikom prve narudžbe, bit će vam naplaćen povrat novca, za to Preporučeni korisnik mora primiti prvu narudžbu od 30 eura ili više.

Možete koristiti Povrat novca prema istom principu kao u Programu vjernosti.

3. Primanje povrata novca

Povrat novca bit će pripisan vašem računu programa vjernosti.

Prikupljanje povrata novca za korištenje vaše Preporučene veze ili korištenje Vašeg promotivnog koda, kao i u skladu s drugim zahtjevima navedenim u ovim Pravilima, događa se unutar 48 sati nakon što Preporučeni primi svoju prvu narudžbu.

XI. Alternativno rješavanje sporova

1. Kupac ima pravo tražiti od Prodavatelja nadoknadu štete (e-mailom na [email protected]) ako nije zadovoljan načinom na koji je Prodavatelj obradio prigovor ili ako smatra da je Prodavatelj povrijedio njegova prava.

2. Sukladno posebnom propisu Europske unije, sporovi vezani uz online kupnju mogu se rješavati u cijeloj EU putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ako naiđete na problem pri online kupnji unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.), možete brže i jednostavnije podnijeti pritužbu putem gornje poveznice. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a pritužbe se mogu podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

XII. Završne odredbe

1. Kupac priznaje i suglasan je da su prava i obveze između Prodavatelja i Kupca regulirani ovim Općim uvjetima i relevantnim pravnim odredbama njemačkog zakona o zaštiti potrošača.

2. Ostala pitanja koja nisu izričito regulirana ovim Općim uvjetima uređena su primjenjivim pravom na snazi u vrijeme sklapanja pojedinačnih kupoprodajnih ugovora.

3. Kupac predajom narudžbe potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da se s njima u cijelosti slaže.

4. Ako jedna ili više klauzula ovih uvjeta postane nevažeća u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanost ostalih klauzula, a ostale će klauzule ostati na snazi i učinku.

5. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta poslovanja bez posebne najave. Izmjene stupaju na snagu od trenutka objave i obvezuju Kupca.

6. Odredba prethodnog stavka ne primjenjuje se ako se ovi uvjeti ili bitni sastojci ugovora promijene tijekom procesa kupnje – u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca i omogućiti mu odustajanje od ugovora.

Ova Pravila stupaju na snagu 10. siječnja 2023. godine.

Pravila možete preuzeti ovdje.

Pretplatom se slažem s uvjetima